תנאי שימוש

שימושכם באתר Kniham.com מהווה הסכמה לתנאים הבאים:

Kniham.com הינו תכנה ניסיונית. עקב כך עלולות להתגלות בעיות בעת השימוש ואף אבדן מידע. אתר Kniham לא אחראי לכל אבדן מידע.

אתר Kniham.com אינו אחראי לנזקים כלשהם העלולים להגרם לכם בעת או בעקבות השימוש באתר או בשירותיו.

שירותים מסוימים, כגון SMS ניתנים על ידי גופים חיצוניים. Kniham.com אינו אחראי לבעיות בשירותים אלה.

אין להשתמש בשירותים של Kniham.com לגרימת נזק, קידום אלימות, שנאה, גזענות, או לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות.

יש לשמור על זכויות הקניין הרוחני של מפרסמי מתכונים באתר. מתכונים לכשעצמם אמנם אינם מוגנים בזכויות יוצרים, אך תיאורים הנלווים אליהם מוגנים.

משתמשים אחראים לתוכן החומרים שהם מפרסמים.

מפעילי אתר Kniham.com יכולים למנוע גישה ממשתמש בכל רגע, ללא הודעה מוקדמת.

אתר Kniham.com עשוי לאסוף מידע סטיסטי על השימוש באתר לצרכים אשר אינם פוגעים בצנעת הפרט.

אתר Kniham.com שומר את הזכות לשנות ולעדכן תנאי שימוש אלה ללא הודעה מוקדמת.

אנו לא בודקים את המתכונים המתפרסמים באתר. השימוש במתכונים הינו באחריות המשתמשים בלבד.

חדשות

מספר לשליחת SMS השתנה ל 4949

שיפורים בתצוגת רשימת קניות בטלפונים ניידים

פעם ראשונה באתר?

צרו רשימת קניות ראשונה

כניסה לאתר  ?שכחתם סיסמה

שפה

עברית |  English |  Русский